• ژاپن خون مصنوعی ساخت!

    ژاپن خون مصنوعی ساخت!

    گروه فناوری الف، 

    دانشمندان ژاپنی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند که توانسته‌اند خون مصنوعی توسعه دهند که می‌توان آن را به تمام گروه‌های خونی تزریق کرد.