آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • بزها به جان گیاهان مزاحم افتادند

    بزها به جان گیاهان مزاحم افتادند  

    گروه عکس الف، 

    مسئولین پارکی در نیویورک برای خلاصی از دست گیاهان و علف‌های مزاحم ده‌ها بز را در این پارک رها کردند که در ادامه تصاویر آنرا خواهید دید.