• برای پیشگیری از کرونا چه بخوریم؟

    برای پیشگیری از کرونا چه بخوریم؟

    گروه سلامت الف، 

    در این روزها به عنوان عصرانه «فرنی» و «حریره بادام»توصیه می‌شود که بهتر است همراه با کمی هل و دارچین مصرف بشود و برای شیرینی آن هم بهتر است از شیره انگور استفاده بشود.