آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • مرگ، فصل پایانی تراژدی دختر دانشجو

    مرگ، فصل پایانی تراژدی دختر دانشجو

    گروه حوادث الف، 

    پرونده مرگ دختردانشجوی دوره دکترای زبان فرانسه که پس از آشنایی با مرد متأهل در یک قرار ملاقات با او خودش را از فراز یک پارکینگ طبقاتی در منطقه پاسداران تهران به پایین انداخته بود با تبرئه متهم بسته شد.