• بهترین خودروهای سیاسی و تشریفاتی

    بهترین خودروهای سیاسی و تشریفاتی

    گروه اقتصادی الف، 

    خودروهای تشریفاتی خاص برای مقابله با هر نوع حملات تروریستی و مسلحانه طراحی شده و امتیازات امنیتی بالایی دریافت می‌کنند.