• تاثیر عصاره دانه قهوه بر کاهش التهاب

    تاثیر عصاره دانه قهوه بر کاهش التهاب

    گروه سلامت الف، 

    محققان دریافتند عصاره دانه قهوه می تواند به کاهش التهاب ناشی از چربی در سلول ها و بهبود جذب گلوکز و حساسیت انسولین کمک کند.