• ۵ خصوصیت ترامپ از نظر ژنرال‌های آمریکایی

    ۵ خصوصیت ترامپ از نظر ژنرال‌های آمریکایی

    گروه جهان الف، 

    در میان جنجال موجود درباره انصراف رئیس جمهوری آمریکا از حمایت کردها در شمال سوریه یک مجله آمریکایی گزارشی تکان‌دهنده از نظرات برخی از افسران عالی‌رتبه پنتاگون درباره فرمانده ارشدشان منتشر کرد.