• شهرهای آمریکا قبل و بعد از طوفان

    شهرهای آمریکا قبل و بعد از طوفان

    گروه عکس الف، 

    در چند شهر و ایالت آمریکا طی دو هفته طوفان های سنگینی به وقوع پیوست که علاوه بر بجا گذاشتن خسارت چند کشته و زخمی نیز برجای گذاشت.