• تخریب و خسارت‌های اشرار

    تخریب و خسارت‌های اشرار

    گروه عکس الف، 

    در جریان اعترضات مردمی به سهمیه بندی بنزین، تعدادی از اراذل و اوباش بانک ها، پمپ بنزین و فروشگاه‌های شهر را به آتش کشیدند./ خبرگزاری فارس