• خروج از ایران برای رنو فرانسه گران تمام شد!

    خروج از ایران برای رنو فرانسه گران تمام شد!

    گروه اقتصادی الف، 

    شرکت خودروسازی رنو فرانسه تحت تاثیر خروج از بازار ایران و رسوایی یکی از مدیران اتحاد رنو- نیسان نخستین کاهش سودآوری این برند را در ۱۰ سال گذشته رقم زد.