• فیلم/ سیل مسافران در خروجی تهران

    فیلم/ سیل مسافران در خروجی تهران

    گروه ویدئو الف، 

    با وجود هشدارهای وزارت بهداشت درباره تبعات سفرهای نوروزی برای گسترش بیماری کرونا از صبح امروز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ و نزدیک شدن به تحویل سال جدید، با گذر از بزرگراه‎های جنوبی پایتخت، عوارضی و آزادراه تهران - قم، شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین هستند.