• راهکارهای دولت برای مقابله با خاموشی

    راهکارهای دولت برای مقابله با خاموشی

    گروه اقتصادی الف، 

    با آغاز فصل گرما و افزایش میزان برق در کشور، دولت چراغ‌های مختلفی را برای مقابله با خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده روشن کرد تا تابستان امسال سایه خاموشی بر سر کشور سنگینی نکند.