• آب به بختگان نرسد فلامینگوها تلف می‌شوند

    آب به بختگان نرسد فلامینگوها تلف می‌شوند

    اجتماعی

    مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: فلامینگوها مطابق هر سال، امسال نیز در تالاب بختگان جوجه‌آوری داشتند، این پرندگان از اواخر اسفندماه در تالاب بختگان کلنی‌های جوجه آوری را تشکیل دادند و بیم آن می رود با توجه به شرایط خشکسالی سال جاری تلفات قبل از رسیدن به زمان پرواز با آمار بالایی اتفاق بیفتد.