• تولید ماسک توسط خادمان حرم علی ابن مهزیار

    تولید ماسک توسط خادمان حرم علی ابن مهزیار

    گروه عکس الف، 

    همزمان با شیوع ویروس کرونا، حرم حضرت علی بن مهزیار اهوازی تبدیل به کارگاه تولید ماسک‌های بهداشتی با حضور بانوان جهادگر شده است. در این کارگاه روزانه هزاران ماسک تولید می‌شود و توسط گروه‌های مردمی، امدادی و جهادی در سطح شهر پخش می‌شوند/مهر