• اطلاعیه سازمان هدفمندی درباره حذف یارانه شهریور

    اطلاعیه سازمان هدفمندی درباره حذف یارانه شهریور

    گروه اقتصادی الف، 

    سازمان هدفمندسازی یارانه ها طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی در مورد برخی شبهات مطرح شده درباره واریز نشدن یارانه حدود چهار صدم درصد از سرپرستان خانوار (کمتر از ۱۰ هزار نفر) در شهریور ماه ارائه کرد.