• بورس تهران حباب ندارد

    بورس تهران حباب ندارد

    گروه اقتصادی الف، 

    یک کارشناس بازار بورس گفت: بازار بورس اوراق بهادار تهران حباب ندارد و هنوز ۷۰ درصد بازار رشد خود را پیدا نکرده است.