• عسگری دبیر فدراسیون کشتی شد

    عسگری دبیر فدراسیون کشتی شد

    گروه ورزشی الف، 

    علیرضا دبیر امروز در مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی، سیدجلال عسگری را به عنوان دبیر این فدراسیون معرفی کرد.