• جرم دندان و خونریزی لثه زنگ خطر است

    جرم دندان و خونریزی لثه زنگ خطر است

    گروه سلامت الف، 

    رئیس نوزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، گفت: حدود ۹۰ درصد بیماری های لثه با عدم رعایت بهداشت دهان و دندان ارتباط نزدیک دارد.