• ثبت رکورد جدید در بورس

    ثبت رکورد جدید در بورس

    گروه اقتصادی الف، 

    شاخص بورس تهران با ثبت رکورد جدید و افزایش ۴۴۲۳ واحدی، شاخص ۲۹۴ هزار و ۶۰۱ واحدی را ثبت کرد.