• حمله مسلحانه اشرار به حسابدار شیرازی!

    حمله مسلحانه اشرار به حسابدار شیرازی!

    گروه ویدئو الف، 

    «هسته‌های خشونت» و عناصر سازمان‌یافته ضدانقلاب در آشوب آبان‌ماه ۹۸ نه‌تنها در تخریب گسترده اماکن عمومی و دولتی در سراسر کشور بسیار حرفه‌ای عمل کردند، بلکه با حمله مسلحانه به مردم که یک نمونه آن در شیراز به یادگار گذاشتن ۱۳۰ ساچمه در بدن یک حسابدار است، سعی در کشتن مردم و تحریک افکار عمومی برعلیه نظام و دستگاه‌های امنیتی و نظامی داشتند.