• استقبال مالک کشتی انگلیسی از تصمیم ایران

    استقبال مالک کشتی انگلیسی از تصمیم ایران

    گروه جهان الف، 

    مالک کشتی انگلیسی توقیف شده امروز (چهارشنبه) در بیانیه ای از تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آزادی هفت نفر از ۲۳ خدمه آن استقبال کرد.