•  روایت بانوی اراکی از تولید ماسک رایگان

    روایت بانوی اراکی از تولید ماسک رایگان

    گروه ویدئو الف، 

    یک بانوی اراکی پس از شیوع ویروس کرونا، کارگاه طراحی دوخت خود را تعطیل و با همکاری اعضای خانواده‌اش اقدام به تولید ماسک و توزیع رایگان آن بین مردم می‌کند