• گذاشتن جعبه روی سر دانش‌آموزان برای جلوگیری از تقلب

    گذاشتن جعبه روی سر دانش‌آموزان برای جلوگیری از تقلب

    گروه عکس الف، 

    تصاویر دانش‌آموزان یک مدرسه هندی را در حالی که جعبه‌های مقوایی روی سرشان است. این تصاویر نشان می‌دهد جعبه‌های مقوایی بر سر دانش‌آموزان گذاشته شده تا آنها فقط جلوی روی خود را ببینند. هدف از این کار جلوگیری از تقلب بوده است.