•  تأثیر ویروس کرونا بر کشتی جهان

    تأثیر ویروس کرونا بر کشتی جهان

    گروه ورزشی الف، 

      شیوع ویروس کرونا در ورزش باعث تعویق اکثر رقابت‌های ورزشی در جهان شده و در کشتی نیز تاکنون ۱۰ رقابت به تعویق افتاده است.