• پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

    پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

    گروه اجتماعی الف، 

    سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار به دلیل افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در جریان اجرای طرح تحول سلامت افزایش ۲۰ درصدی داشته است. کارشناسان سلامت پیشنهاد می‌کنند، جامعه پزشکی ضمن توجه به شرایط اقتصادی مردم درخواست‌های غیر متعارفی درخصوص افزایش تعرفه‌ها نداشته باشد.