• ساخت دستگاه تصفیه آب پزشکی RO برای بخش‌های دیالیز

    ساخت دستگاه تصفیه آب پزشکی RO برای بخش‌های دیالیز

    گروه فناوری الف، 

    محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به ساخت دستگاه "تصفیه‌ آب پزشکی اسمز معکوس" (Reverse Osmosis) مورد استفاده در مراکز دیالیز شدند.