• یک پراید در شهرری زیر قطار له شد

    یک پراید در شهرری زیر قطار له شد

    ویدئو، 

    ویدئویی از حادثه برخورد قطار با یک دستگاه خودرو سواری واقع در شهرری تهران ببینید، این حادثه دو مصدوم داشت. منبع: خبرفوری