• خودروسازان متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم

    خودروسازان متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم

    وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.