• متوسط تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده، ۴۰ روز

    متوسط تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده، ۴۰ روز

    اقتصادی، 

    معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو، ضمن اشاره به ۱۵۰ هزار قرارداد ۱۵ تعهد فروش فوق‌العاده فعال شده در این گروه خودروسازی، تمامی تعهدات در این بخش زودتر از موعد، به مشتریان تحویل شده است؛ بگونه‌ای که میانگین تحویل خودرو در این طرح‌ها به ۴۰ روز رسیده است.