• تحویل بالگرد به نیرو‌های مسلح

    تحویل بالگرد به نیرو‌های مسلح

    گروه عکس الف، 

    تحویل دهی ۱۰ فروند بالگرد توسط وزارت دفاع به نیرو‌های مسلح یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ با حضور سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع انجام شد.