• ورود به جهان شخصی آقای نویسنده!

    «تا از سخن دور نیفتیم»؛ داوود غفارزادگان؛ کتاب نیستانورود به جهان شخصی آقای نویسنده!

    مانی ارجمند، 

    داوود غفارزادگان اهل تجربه است، نویسنده‌ای با سابقه که سبک‌ها و گونه‌های مختلفی را در روایت داستان تجربه کرده است. از روایت‌های سر راست ساده گرفته تا داستانگویی های کلاسیک و پر جزئیات و نهایتا استفاده از شیوه های ساختار شکنانه در داستان‌‌نویسی که به روایت های مدرن و حتی پست مدرن پهلو می زدنند