• همتی: مذاکره تامین دینار زوار اربعین به نتیجه نرسید

    همتی: مذاکره تامین دینار زوار اربعین به نتیجه نرسید

    گروه اقتصادی الف، 

    رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکره با مسئولین عراقی برای تامین دینار زوار حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید، گفت: زائرانی که نیاز به ارز دارند از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اقدام کنند.