• چرا باید «شور شیرین» را خواند؟

    «شور شیرین»؛ گفت‌وگو با علی دوایی؛ مؤسسه مطالعات تعالی نسل (متن)چرا باید «شور شیرین» را خواند؟

    محمدرضا زائری، 

    مؤسسه فرهنگی نیكان در سال ١٣۴٧ به همت مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین كرباسچیان (علامه) تأسیس شد. ایشان كه از سال‌ها قبل با همراهی مرحوم رضا روزبه مدرسه علوی را بنیان گذارده بودند به مرور نهادهای جدیدی را برای تكمیل جریان اثرگذار و دامنه‌دار خود در تعلیم و تربیت مدرن شكل دادند كه مدرسه نیكان یكی از نخستین حلقه‌های آن زنجیره بود