• بازیگرانی که به مسافرکشی روی آورده‌اند!

    بازیگرانی که به مسافرکشی روی آورده‌اند!

    اجتماعی، 

    بهروز بقایی گفت: خوشبختانه ماه‌ها از ابتلای من از کرونا می گذرد و امروز وضعیت جسمانی ام کاملا خوب است اما به واسطه احتمال شیوع موج چهارم کرونا خانه نشین هستم.