• شروط بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان مشخص شد

    شروط بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان مشخص شد

    اقتصادی، 

    نمایندگان مجلس مقرر کردند که کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که نیروی انسانی کارگاه خود را در طول یک ساله گذشته حفظ کرده اند، از بخشودگی جرائم بیمه برخوردار می‌شوند.