• تهیه ابزاری برای بررسی بیولوژیکی دریایی

    تهیه ابزاری برای بررسی بیولوژیکی دریایی

    گروه اجتماعی الف، 

    به گفته آکادمی علوم چین دانشمندان چینی ابزارهای مانیتورینگ آنلاین را برای بررسی‌های بیولوژیکی دریایی تهیه کرده و آنها را در دریای زرد آزمایش کرده‌اند.