• بچه شیرهای باغ وحش غزه

    بچه شیرهای باغ وحش غزه

    گروه عکس الف، 

    چند هفته پیش ۳ بچه شیر در باغ وحش رفح در نوار غزه متولد شدند و اکنون بسیاری از علاقمندان را بار دیگر به این باغ وحش قدیمی کشانده اند.