• اعتراض به اشکال باتری خودروهای تسلا

    اعتراض به اشکال باتری خودروهای تسلا

    گروه فناوری الف، 

    تا به امروز بخش عمده اعتراض‌ها به تسلا بابت امنیت پایین برخی خودروهای آن بوده است، اما حالا دامنه این اعتراض ها به باتری های تولیدات این شرکت هم کشیده شده است.