• چگونه با اکشن پلن FATF برخورد کنیم؟

    چگونه با اکشن پلن FATF برخورد کنیم؟

    گروه اقتصادی الف، 

    یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه، بسیار مهم است که پاسخ ایران به پرونده FATF به عنوان جزئی از یک کل، تکه‌ای از یک پازل و عملی از یک راهبرد دیده شود تاکید کرد، تصمیم امضای اکشن پلن از سوی طیب نیا در فضای خوش بینی انجام شد.