• منزل وزیر کشور تونس منفجر شد

    منزل وزیر کشور تونس منفجر شد

    گروه جهان الف،

    رسانه ها از وقوع انفجار در منزل « توفیق شرف الدین » وزیر کشور تونس خبر دادند.