• روایت رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از شکاف در جامعه آمریکایی

  روایت رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از شکاف در جامعه آمریکایی

  گروه ترجمه الف، 

  «آمریکای کنونی و نظام و ساختار سیاسی و انتخاباتی آن، به شدت ناقص است و به خوبی اراده و قدرت مردم آمریکا را نمایندگی نمی کند. از سویی، اجرای هرگونه اصلاحات نیز چندان منطقی به نظر نمی رسد زیرا این مساله بدون تردید به عده ای نفع می‌رساند و عده ای دیگر را شدیدا متضرر می کند.»

 • روایت پایگاه خبری آمریکایی از "حقه‌های کثیف ترامپ"

  روایت پایگاه خبری آمریکایی از "حقه‌های کثیف ترامپ"

  گروه جهان الف، 

  تلاش های دونالد ترامپ جهت تضعیف رویه ها و فرآیندهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، به معنای واقعی کلمه، بی شرمانه هستند. ترامپ همچون دیگر رهبران اقتدارگرا، نوعی سیاست غیردموکراتیک را در آمریکا به پیش می برد که هنوز ابعاد و زوایای مختلف آن به خوبی درک نشده است.