آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو شده از گمرک

    ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو شده از گمرک

    گروه اقتصادی الف، 

    آمار از این حکایت دارد که در فروردین‌ امسال حدود ۳۵۰ خودرو وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.