• اکثر آمریکایی‌ها از نحوه پوشش رسانه ای شیوع ویروس کرونا در کشورشان ناراضی هستند

    پایگاه خبری آمریکن فری بیکن گزارش می‌دهد:اکثر آمریکایی‌ها از نحوه پوشش رسانه ای شیوع ویروس کرونا در کشورشان ناراضی هستند

    گروه ترجمه الف، 

     بسیاری از رسانه های مهم آمریکایی در ابتدای شیوع ویروس کرونا، این مساله را کم اهمیت تلقی کرده و از مردم آمریکا خواستند که آن را چندان جدی نگیرند. با این حال، با گذشت زمان، آنها در مواجهه با واقعیت، رویکرد خود را تغییر دادند. امری که بی اعتمادی مردم و انتقاد آن ها از رسانه ها، در رابطه با پوشش خبری بحران شیوع ویروس کرونا در آمریکا را به همراه داشته است.