• واکنش فرانسه به افزایش ذخایر آب سنگین ایران

    واکنش فرانسه به افزایش ذخایر آب سنگین ایران

    گروه جهان الف، 

    وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در واکنش به افزایش ذخایر آب سنگین ایران، تهران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی‌اش متهم و از این بابت ابراز نگرانی کرده است.