• درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده چقدر بود؟

    درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده چقدر بود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    سال گذشته معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات بدست آمده که نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش داشته است.