• افتتاح یک دیوار به مناسبت هفته دولت!

    افتتاح یک دیوار به مناسبت هفته دولت!

    گروه عکس الف، 

    در روستای گاو رمک از بخش مرکزی رامسر یک دیوار با عنوان دیواره‌ی حفاظتی ساخته شده و مسئولان به مناسبت هفته دولت آمده‌اند و به دیوار روبان زده و آنرا افتتاح کردند!