• ادامه سریال اعتراضات و خشونت‌ها در آمریکا

    ادامه سریال اعتراضات و خشونت‌ها در آمریکا

    گروه ویدئو الف، 

    سومین شب اعتراضات گسترده مردمی در شهر روچستر نیویورک به بی عدالتی و خشونت هاي نژادي پلیس آمريکا، با درگیری معترضان و نیرو‌های امنیتی همراه بود.