• چرا نوزادان اشک ندارند؟

    چرا نوزادان اشک ندارند؟

    گروه فناوری الف، 

    پژوهشگران "دانشگاه کالیفرنیا" در مطالعه اخیرشان علت نریختن اشک و عدم تعریق در نوزادان را دریافته‌اند.