• از دست دادن بویایی نشانه مهم ابتلا به کرونا

    از دست دادن بویایی نشانه مهم ابتلا به کرونا

    گروه سلامت الف، 

    نتایج یک بررسی آماری نشان می‌دهد، دو سوم کارکنان یک بیمارستان در انگلیس در زمان اوج همه گیری ویروس کرونا حس بویایی و چشایی خود را از دست داده‌اند.