• نخبه مازندرانی با تولید ادوات کشاورزی مانع خروج ارز از کشور می‌شود

    نخبه مازندرانی با تولید ادوات کشاورزی مانع خروج ارز از کشور می‌شود

    گروه اقتصادی الف، 

    یکی از نخبگان مازندرانی توانسته ادوات کشاورزی مورد نیاز را تولید کند. تولید ۱۷۰ دستگاه کشاورزی در سال، بومی‌سازی بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها، تولید انواع دستگاه‌های دروگر برنج با قابلیت برداشت ۱۳ محصول، دستگاه علف‌تراش، روتاری، انواع دیسک، فرغون برقی، بیل‌گردان برقی و اشتغالزایی مستقیم برای ۷ نفر، بخشی از رزومه کاری وی را نشان می‌دهد.